Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदको् सचिवालयको अन्यन्त जरुरी सूचना 2020-03-22
2. स्तातकोक्तर तहको भर्ना कार्यक्रम स्थगत गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-21
3. बिदा सम्बधी सूचना २०७६| 2020-03-20
4. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-20
5. COVID-19 सम्बधी सूचना २०७६| 2020-03-19
6. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-18
7. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदहरुको दावी विरोध पछिको प्रथम भर्ना सूचि प्रकाशित गरिएको वारे 2076 । 2020-03-16
8. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-15
9. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको आवेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावलि प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-03-11
10. यस क्याम्पसको ५४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्पर्ण शिक्षक, कर्मचारी तथा बिद्यार्थीहरुलाई उपास्थीतीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 2020-03-11
11. यस क्याम्पसको ५४ औं जन्मजयन्तीमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुलाई उपास्थीतीको सूचना । । 2020-03-06
12. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको बारे 2076। 2020-03-06
13. NIC बैंकमा खाता खोल्ने सूचना 2076|| 2020-02-28
14. छात्रवृतिको सूचना 2076 ! 2020-02-28
15. M.Sc. भर्ना सम्बन्धि सूचना २०७६ ।। 2020-02-26
16. छात्रवृत्ति सम्बधी सुचना २०७६ || 2020-02-18
17. Lateral Entry का विद्याथीहरुलाई परीक्षा फारम भर्ने बारे ।।। 2020-02-12
18. बिदा गरिएको संम्वन्धि सूचना 2076/09/02 ! 2019-12-18
19. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस वि.ई | वि.आर्क तहमा शैक्षिक शत्र २०७६।०७७ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2019-12-02
20. संसोधीत अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-12-01
21. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) वाट प्राप्त आवेदनका आधारमा Merit List साथै अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि प्रकाशित गरिएको वारे । 2019-11-29
22. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) सम्बन्धी सूचना || 2019-11-28
23. संसोधीत बाह्रौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-11-27
24. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) “ बाह्रौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-26
25. संसोधीत एघारौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना ।। 2019-11-25
26. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “एघारौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-24
27. बि.ई । बि.आर्क तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना 2076। 2019-11-14
28. नव–आगन्तुक विद्यार्थीहरुको Orientation Program बारे सुचना 2076 || 2019-11-14
29. संसोधीत दशौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७६। 2019-11-13
30. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) पुनः आवेदन (तेस्रो) का लागि तोकीएको समयमा प्राप्त आवेदकहरुको Merit list साथै “दशौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-12
31. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (तेस्रोे) सम्बन्धी सूचना 2076 || 2019-11-10
32. संसोधीत नवौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना 2076। 2019-11-08
33. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) का लागि “नवौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-07
34. वि.ई । वि.आर्क को नवौं भर्ना सम्बन्धि सुचना २०७६ । 2019-11-06
35. बि.ई । बि.आर्क तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2019-10-21
36. आंशिक शिक्षक आबश्यकता सम्बन्धि सूचना | 2019-10-21
37. दावि विरोध पछिको आठौं भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-10-20
38. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “आठौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-10-19
39. दावि विरोध पछिको सातौँ भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-10-18
40. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई / वी.आर्क ) का लागि “सातौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-10-17