Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (m.sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-07
2. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-05
3. स्नाकोत्तर M.Sc.तहको भर्ना सम्बन्धमा २०७७।०३।१७ । 2020-07-01
4. स्नाकोत्तर M.Sc.तहको भर्ना सम्बन्धमा । 2020-06-28
5. स्नातकोत्तर (M.Sc) तहको भर्नाका लागि दोश्रो भर्ना सूचीको स्थगित भर्ना कार्यक्रम सुचारु गर्ने सम्वन्धमा || 2020-06-18
6. About the Online Activities of IOE : Circular from Assistant Dean(Planning) 2020-04-27
7. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदको् सचिवालयको अन्यन्त जरुरी सूचना 2020-03-22
8. स्तातकोक्तर तहको भर्ना कार्यक्रम स्थगत गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-21
9. बिदा सम्बधी सूचना २०७६| 2020-03-20
10. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-20
11. COVID-19 सम्बधी सूचना २०७६| 2020-03-19
12. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-18
13. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदहरुको दावी विरोध पछिको प्रथम भर्ना सूचि प्रकाशित गरिएको वारे 2076 । 2020-03-16
14. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-15
15. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको आवेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावलि प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-03-11
16. यस क्याम्पसको ५४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्पर्ण शिक्षक, कर्मचारी तथा बिद्यार्थीहरुलाई उपास्थीतीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 2020-03-11
17. यस क्याम्पसको ५४ औं जन्मजयन्तीमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुलाई उपास्थीतीको सूचना । । 2020-03-06
18. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको बारे 2076। 2020-03-06
19. NIC बैंकमा खाता खोल्ने सूचना 2076|| 2020-02-28
20. छात्रवृतिको सूचना 2076 ! 2020-02-28
21. M.Sc. भर्ना सम्बन्धि सूचना २०७६ ।। 2020-02-26
22. छात्रवृत्ति सम्बधी सुचना २०७६ || 2020-02-18
23. Lateral Entry का विद्याथीहरुलाई परीक्षा फारम भर्ने बारे ।।। 2020-02-12
24. बिदा गरिएको संम्वन्धि सूचना 2076/09/02 ! 2019-12-18
25. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस वि.ई | वि.आर्क तहमा शैक्षिक शत्र २०७६।०७७ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2019-12-02
26. संसोधीत अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-12-01
27. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) वाट प्राप्त आवेदनका आधारमा Merit List साथै अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि प्रकाशित गरिएको वारे । 2019-11-29
28. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) सम्बन्धी सूचना || 2019-11-28
29. संसोधीत बाह्रौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-11-27
30. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) “ बाह्रौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-26
31. संसोधीत एघारौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना ।। 2019-11-25
32. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “एघारौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-24
33. बि.ई । बि.आर्क तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना 2076। 2019-11-14
34. नव–आगन्तुक विद्यार्थीहरुको Orientation Program बारे सुचना 2076 || 2019-11-14
35. संसोधीत दशौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७६। 2019-11-13
36. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) पुनः आवेदन (तेस्रो) का लागि तोकीएको समयमा प्राप्त आवेदकहरुको Merit list साथै “दशौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-12
37. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (तेस्रोे) सम्बन्धी सूचना 2076 || 2019-11-10
38. संसोधीत नवौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना 2076। 2019-11-08
39. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) का लागि “नवौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-07
40. वि.ई । वि.आर्क को नवौं भर्ना सम्बन्धि सुचना २०७६ । 2019-11-06