Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. छात्रवृत्तिको सूचना 2019-05-24
2. सेमेष्टर ब्रेक बिदा हुने सूचना ।। 2019-04-12
3. नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामना । 2019-04-12
4. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पुन: आवेदकहरुको चौथो सुचिमा भर्ना भएको र अर्को सूचना प्रकाशन गर्ने बारे | 2019-04-10
5. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पुनः आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको चौथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे ।। 2019-04-09
6. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आबेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावली तथा सो अनुसारको चौथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५। 2019-04-08
7. (M.Sc.) तह प्रथम पुनः (Online Applicant List) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ ।। 2019-04-07
8. M.Sc. प्रथम पुनः आवेदन भर्ना सम्वन्धि सुचना ।। 2019-04-04
9. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरूको दावी विरोध पछिको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ ।। 2019-04-01
10. स्नातकोत्तर ( M.Sc.) तहको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे ।। 2019-03-31
11. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको दोस्रो भर्ना सूची प्रकशित गरिएको वारे २०७५।। 2019-03-27
12. स्नातकोत्तर (M.Sc.)तहको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५।।। 2019-03-26
13. स्नातकोत्तर (M.Sc.)तहको आवेदसहरूको दावी विरोध पछिको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ । 2019-03-22
14. (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावलि तथा सो अनुसारको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५। 2019-03-21
15. (M.Sc.) तहमा (Online Applicant List) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ ।। 2019-03-18
16. ५३ औं वार्षिकोत्सव समारोहको सूचना २०७५।।। 2019-03-12
17. M.Sc. भर्ना सम्वन्धि सुचना - २०७५ || 2019-03-11
18. MSc Entrance Result 2075 2019-03-10
19. थापाथली क्याम्सकाे ५३ अैाँ जन्मजयन्तीकाे प्रयाेजनार्थ उच्च अँक प्राप्त गर्नेहरुकाे नामावली ।।। 2019-03-07