Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. बडा दशै पर्ब-२०७७ को शुभकामना ।। 2020-10-16
2. Request for Proposal (Web Development) 2020-08-06
3. M.Sc. भर्ना सम्वन्धी सूचना । 2020-07-26
4. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पूनः आवेदकरुको दावी विरोध पछिको पांचौ भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-23
5. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पूनः आवेदकरुको पांचौ भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-22
6. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पूनः आवेदकरुको दावी विरोध पछिको चाैंथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-19
7. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पूनः आवेदकरुको चांैथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-17
8. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको पूनः आवेदन पहिलोमा प्राप्त आवेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिको अन्तिम नामावलि प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-16
9. स्नातकोक्तर (M.Sc.) तहको पूनः आवेदन पहिलोमा प्राप्त आवेदकहरुको नामावली प्रकाशीत गरिएको बारे । 2020-07-15
10. M.Sc. भर्ना पुनः आवेदन पहिलो सम्वन्धी सूचना । 2020-07-10
11. स्नातकोत्तर (m.sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-07
12. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-07-05
13. स्नाकोत्तर M.Sc.तहको भर्ना सम्बन्धमा २०७७।०३।१७ । 2020-07-01
14. स्नाकोत्तर M.Sc.तहको भर्ना सम्बन्धमा । 2020-06-28
15. स्नातकोत्तर (M.Sc) तहको भर्नाका लागि दोश्रो भर्ना सूचीको स्थगित भर्ना कार्यक्रम सुचारु गर्ने सम्वन्धमा || 2020-06-18
16. About the Online Activities of IOE : Circular from Assistant Dean(Planning) 2020-04-27
17. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदको् सचिवालयको अन्यन्त जरुरी सूचना 2020-03-22
18. स्तातकोक्तर तहको भर्ना कार्यक्रम स्थगत गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-21
19. बिदा सम्बधी सूचना २०७६| 2020-03-20
20. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-20
21. COVID-19 सम्बधी सूचना २०७६| 2020-03-19
22. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-18
23. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदहरुको दावी विरोध पछिको प्रथम भर्ना सूचि प्रकाशित गरिएको वारे 2076 । 2020-03-16
24. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे 2076। 2020-03-15
25. स्नातकोत्तर M.Sc. तहको आवेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावलि प्रकाशित गरिएको वारे । 2020-03-11
26. यस क्याम्पसको ५४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्पर्ण शिक्षक, कर्मचारी तथा बिद्यार्थीहरुलाई उपास्थीतीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 2020-03-11
27. यस क्याम्पसको ५४ औं जन्मजयन्तीमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुलाई उपास्थीतीको सूचना । । 2020-03-06
28. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको बारे 2076। 2020-03-06
29. NIC बैंकमा खाता खोल्ने सूचना 2076|| 2020-02-28
30. छात्रवृतिको सूचना 2076 ! 2020-02-28
31. M.Sc. भर्ना सम्बन्धि सूचना २०७६ ।। 2020-02-26
32. छात्रवृत्ति सम्बधी सुचना २०७६ || 2020-02-18
33. Lateral Entry का विद्याथीहरुलाई परीक्षा फारम भर्ने बारे ।।। 2020-02-12
34. बिदा गरिएको संम्वन्धि सूचना 2076/09/02 ! 2019-12-18
35. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस वि.ई | वि.आर्क तहमा शैक्षिक शत्र २०७६।०७७ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2019-12-02
36. संसोधीत अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-12-01
37. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) वाट प्राप्त आवेदनका आधारमा Merit List साथै अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि प्रकाशित गरिएको वारे । 2019-11-29
38. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) सम्बन्धी सूचना || 2019-11-28
39. संसोधीत बाह्रौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-11-27
40. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) “ बाह्रौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-26